FIRMAFORDELE

VIRKSOMHEDER KAN TRÆKKE KUNST FRA I SKAT

Mangler din virksomhed lidt kulør på væggene eller andre former for udsmykning f.eks. en skulptur?

I skattelovgivningen findes der særlige regler, som giver virksomheder muligheder for at trække køb af kunst fra i skat.
Reglerne er lavet for at støtte kunstnere med at bryde igennem og komme frem i verden. Der er dog særlige vilkår og betingelser, som skal opfyldes for, at virksomheder kan fratrække køb af kunst.

F.eks. giver kunstværker som hænges eller stilles op i virksomheden, og hvor prisen ikke overstiger kr. 13.200 et fradrag svarende til 100% af anskaffelsesprisen. Overstiger anskaffelsesprisen kr. 13.200 kan der i stedet fratrækkes 25% årligt indtil restværdien er på kr. 13.200 eller derunder, hvorefter den samlede restværdi kan trækkes fra i det følgende år.

Såfremt du ønsker en dialog om mulighederne, er du velkommen til at tage kontakt til Art2Perfection, så står vi klar til at hjælpe dig. Alternativt kan du tage direkte kontakt til Skat for mere information.

DINE FORDELE VED AT INVESTERE I KUNST

Større engagement hos medarbejdere
Bedre arbejdsmiljø
Stærkt førstehåndsindtryk for kunder
Investeringsmulighed
Fradragsberettiget
Støt kunsten i Danmark

DE SÆRLIGE REGLER SOM SKAL OPFYLDES

Gælder grafiske og fotografiske værker. Det er et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun er fremstillet i et begrænset og forudbestemt omfang. 
OBS: Vi gør opmærksom på at reproduktioner ikke er omfattet af reglerne.
Kunstværker må ikke være købt af en kunster du er i familie med, eller på anden måde er en nærtstående person til ejeren af virksomheden.
Kunstværker skal være førstegangskøbt og skal købes direkte af kunstneren eller af galleriet, som har kunstværket i kommission.

Er købesummen højere end 13.200 kr., kan kunstværket afskrives efter saldometoden med 25% årligt. 

Der er også mulighed for udsmykning af bygninger, som kan afskrives med 4 pct. årligt. Reglen gælder dog kun for kunst, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til en bygning eller firmaets område.

Image
Image

KONTAKT OS PÅ

FØLG OS PÅ