FIRMAFORDELE

VIRKSOMHEDER KAN TRÆKKE KUNST FRA I SKAT

Mangler din virksomhed lidt kulør på væggene eller andre former for udsmykning f.eks. en skulptur?

I skattelovgivningen findes der særlige regler, som giver virksomheder muligheder for at trække køb af kunst fra i skat.
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret. Hvis købesummen er på 31.000 kr. (2022) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

Image
Image
Image

KONTAKT OS PÅ

FØLG OS PÅ