PRIVATLIVSPOLITIK

PERSONOPLYSNINGER

Hos Art2perfection.dk behandler vi dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og EU’s databeskyttelsesforordning.

DATAANSVARLIGE

Art2Perfection,

Vagtmestervej 2, 2 th.

2200 København N.

CVR nr.: 43409913,

Telefon: +45 21 27 85 27, er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

Hos Art2Perfection har vi udpeget en ekstern databeskyttelses rådgiver, Sabine Hildingborg. Det er dennes opgave at overvåge, at vores behandlinger af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ved spørgsmål kan rådgiveren kontaktes på E-mail info@art2perfection.dk Mærk venligst e-mailens emne med ”databeskyttelse”.

SIKKERHED

Hos Art2Perfection er behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik der indeholder regler for gennemførelse af risikovurderinger af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter, samt interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, personoplysningerne indsamles, frem til sletning. Art2Perfection overlader alene behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

HVORDAN BEHANDLER ART2PERFECTION DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger, som du enten har givet til os eller oplysninger som vi har indsamlet fra dig.

Personoplysninger, som du giver os:

 • Når du gennemfører et køb på Art2Perfection.dk.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du benytter vores tjenester på de sociale medier.
 • Når du benytter din fortrydelsesret, garanti eller foretager en reklamation.

Som oftest vil de behandlede personoplysninger bestå af dit navn, adresse, køn, telefonnummer, samt din E-mail adresse.

Personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig:

Vi indsamler og behandler dine personlysninger ved køb og anvendelse af vores hjemmeside www.art2perfection.dk, vores Facebook og Instagram konti.

Vi behandler hertil følgende oplysninger:

 • Navn, køn, kontaktoplysninger, kundeoplysninger og oplysninger der er relateret til din kontakt med os.
 • Din IP-adresse, dit operativsystem, information om den hard- og software du anvender.
 • Oplysninger om din aktivitet færden på internettet herunder geografisk placering, sessionstid, hvilke eksterne sider, du tidligere har besøgt.
 • Oplysninger om dine interesser og information om din øvrige anvendelse af vores tjenester og produkter, din søge- og købshistorik, hvilke værker og produktkategorier, du har kigget på eller lagt i kurven, samt din foretrukne betalingsmåde.
 • Oplysninger om din aktivitet på Art2Perfection.dk, vores Facebook og Instagram konto.

FORMÅL OG BEHANDLINGS HJEMMEL

Formål: Markedsføring af produkter.

Hvis vi har modtaget dit samtykke til at modtage nyhedsbreve via din E-mail adresse behandler Art2Perfektions følgende oplysninger til markedsføringsmæssige formål:

 • Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Tidligere købshistorik.

Art2Perfektion henter sin behandlingshjemmel gennem det samtykke vi indhenter i forbindelse med køb af kunstværker eller ved tilmelding af vores nyhedsbrev. Ved tilmelding af nyhedsbreve giver du aktivt et samtykke ved at markere et eller flere afkrydsningsfelter, afgive din e-mailadresse og kontaktinformationer på vores hjemmeside f.eks. i forbindelse med køb. I andre tilfælde har du fysisk været til stede på et af vores afholdte events, ferniseringer m.fl., hvor du aktivt har tilmeldt dig og afgivet samtykke til nyhedsbreve.  

Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, har du altid mulighed for dette på vores hjemmeside ved at fjerne markeringen i overnævnte afkrydsningsfelt i cookiepolitikken (så vil dine cookies ikke anvendes til markedsføringsmæssige formål), og hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan afmelding ske direkte gennem det nyhedsbrev vi udsender, hvor der i mailen gives mulighed for at klikke på ”Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbreve fra Art2Perfections”, eller ved at framelde dig direkte på vores hjemmeside.

Statistik:

Formål: Statiske analyser.

Hos Art2Perfections behandler vi dit kundenummer samt andre referencenumre for at kunne tilpasse indholdet på vores hjemmeside til dig som kunde.

Vi henter vores behandlingshjemmel i, at dette er nødvendigt i forhold til formål der vedr. Art2Perfections berettigede interesse.

Behandlingen baserer sig på en interesseafvejning og omfatter, på samme måde som nævnt ovenfor, situationer, hvor Art2Perfections har behov eller vil gøre noget der primært falder til egen fordel. Behandlingen er forudsat af at dette ikke skader dine interesser eller din grundlæggende fri- og rettighed. 

Bogføring:

Formål: Bogføring.

Hos Art2Perfections behandler vi oplysninger om dine transaktioner mellem dig og os til bogføringsmæssige formål.

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer, samt din e-mailadresse.
 • Oplysninger vedr. dit køb.

I dette tilfælde henter Art2Perfection sin behandlingshjemmel i, at det er nødvendigt for os at kunne behandle disse for at vi kan opfylde vores lovgivningsmæssige forpligtelser der påhviler os.

Automatiseret profilering:

Formål: Udvikling af produkter og tjenester, samt forbedring af vores markedsføring.

For at Art2Perfection kan udvikle produkter og tjenester, forbedre markedsføring og viden om dig som vores kunde, vil der være tilfælde hvor vi automatisk vil indsamle og analysere personoplysninger fra dig. Dette omhandler følgende personoplysninger:

 • Dit navn, køn og kontaktoplysninger.
 • Oplysninger om din IP-adresse, information om operativsystem og information om din hard- og software.
 • Oplysninger der relaterer sig til din kontakt med os.
 • Oplysninger om din færden på internettet, søge- og købshistorik, hvilke værker og produktkategorier, du har kigget på eller lagt i kurven og oplysninger om foretrukne betalingsmåde.
 • Oplysninger om din øvrige aktivitet på vores hjemmeside, Facebook og Instagram.

På baggrund af overstående oplysninger kan Art2Perfection automatisk tilpasse information i form af annoncer og tilbud på vores hjemmeside, som vi mener du vil opfatte som relevante på baggrund af en analyse af din brugeradfærd (profilering).

Det skal bemærkes at der ikke findes en automatisk beslutningstagning eller profilering, der påvirker dig juridisk eller på anden nævneværdig måde. Vores behandlingshjemmel i denne forbindelse er Art2Perfections berettigede interesse i, at kunne udvikle vores forretning i størst mulig udstrækning ved, at tilbyde dig produkter som matcher dit behov og ønsker, uden at skulle forstyrre dig som kunde unødvendigt.

BEHANDLING AF TREDJEPART OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger kan blive videregivet til og behandlet af vores samarbejdspartner Trykkeriloftet Bøgeskovvej 5, 3490 Kvistgård, som er vores leverandør i vores produktsegment ”Tryk”.

Endvidere kan videregivelse til tredjepart være til det fragtfirma du har anmodet om at levere din bestilling, Facebook og google. 

Dine oplysninger kan også videredistribueres til vores tjenesteleverandører (databehandlere) som behandler oplysninger på vores vegne. Vores databehandlere sikrer at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitikker og instruktioner.

I særlige tilfælde deler vi dine oplysninger med advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe onlinesvindel.

Ved myndigheders påkrævede indsigt i dine personoplysninger, kan Art2Perfection overlade oplysningerne til den myndighed der kræver indsigt.

I tilfælde af overtagelse eller salg af dele eller alle Art2Perfection aktiver, kan Art2Perfection dele dine personoplysninger.

Som hovedregel behandler Art2Perfection og vores samarbejdspartnere kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles uden for EU og EØS, vil Art2Perfection tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysningerne fortsat opnår det samme høje beskyttelsesniveau ved at tage de forholdsregler som databeskyttelsesforordningen påkræver for lovligt at kunne overføre personoplysninger uden for EU og EØS.

Som et led i vores markedsføring analyserer vi personoplysninger om dine indkøb, aktivitet på vores hjemmeside, samt Facebook og Instagram. Eksempelvis anvendes Google Analytics for at tilpasse hvilke annoncer og tilbud du bliver præsenteret for, samt til udvikling af vores produkter og tjenester. Google Analytics tager udgangspunkt din hidtidige færden og giver os dermed mulighed for at tilpasse Art2perfection.dk så indholdet passer specifikt til dine behov, samt forbedring af vores tilbud rettet til dig.

Det skal bemærkes at processen er anonymiseret så du ikke er identificerbar, læs venligst mere under, cookiepolitik. Yderligere kan vi anvende dine personoplysninger, når vi skal vurdere hvordan du anvender Art2perfections hjemmeside og tjenester i forbindelse med webaktivitet og internetanvendelse. I dette tilfælde kan personoplysningerne der analyseres, f.eks. være din IP-adresse, købshistorik, betalingsmetode og anden information, som du har givet til os som kunde.

Du kan finde flere oplysninger om hvordan Google Inc. anvender dine oplysninger her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=dk

BEHANDLINGEN OG LAGRINGENS TIDSRAMME

Art2Perfection behandler kun dine personoplysninger så længe, der behov for det i forhold til det fastsatte formål, hvortil oplysningerne blev givet eller indsamlet. Dine personoplysninger kan blive gemt flere forskellige stedet til forskellige formål f.eks. betyder dette, at en personoplysning der er slettet fra ét system da den ikke længere er relevant til det fastsatte formål, stadig kan findes i et andet system, hvor oplysningen er gemt for enten at dokumentere dit samtykke eller opfylde andet fastsat formål som du har accepteret.

Administration af kundeforhold:

De personoplysninger som Art2Perfections behandler med det formål at administrere kundeforhold og køb, eller for at opfylde vores lovmæssige aftaler og forpligtelser f.eks. vedr. din anmodning om at gøre din fortrydelses- eller reklamationsret gældende, behandles og opbevares kun i en passende periode så vi kan administrere og efterleve overstående forhold.

Markedsføring:

I forbindelse med dit samtykke til at modtage markedsføring over nyhedsbreve fra Art2Perfection gemmer vi dine oplysninger såsom, navn, telefonnummer, e-mailadresse og i nogle tilfælde din købshistorisk, indtil du aktivt vælger at afmelde dig, trække dit samtykke tilbage eller hvis du på anden måde anmoder om at udøve dine rettigheder.

Bogføring:

De personoplysninger vi behandler til bogføringsformål lagres i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning, i 10 år.

Det skal bemærkes at dine personoplysninger kan blive gemt længere end overstående, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde forordninger, lovkrav eller myndighedsbeslutninger.

Transaktionsoplysninger:

Transaktionsoplysninger gemmes forsat i 5 år fra transaktionsdagen i medfør af Bogføringsloven.

UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du ifølge databeskyttelsesforordningen ret til at anmode skriftligt om, at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har opbevaret om dig og vi har en forpligtelse imod, at rette fejlagtigt registrerede oplysninger. Du kan ligeledes anmode om at vi skal slette eller begrænse de oplysninger vi har registreret og du kan til enhver tid anmode om dataportabilitet, der sikrer dig en kopi af dine oplysninger. Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.

Det skal bemærkes at i vi kan afvise din anmodning, hvis den er uden grund eller urimelig over for os f.eks. hvis du med korte intervaller anmoder om at udøve dine rettigheder. I disse tilfælde kan vi vælge ikke at imødekomme din anmodning eller kræve et gebyr der skal dække de administrative udgifter forbundet med efterlevelsen af din anmodning.

Du kan anmode om at udøve dine rettigheder gennem nedenstående kontakt oplysninger. 

Din ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Anmodningen skal ske til denne e-mailadresse www.art2perfection.dk under emnet: Databeskyttelse og indsigt.

Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Din ret til indsigelse:

Som registreret kan du når som helst gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger til markedsføring eller profilering. Hvis du ønsker at Art2Perfection ikke behandler oplysninger til dette formål, bedes du kontakte os og meddele os dette på vores e-mail info@art2perfection.dk, under emnet: Databeskyttelse og indsigelse.

Vi vil efterkomme din indsigelsesanmodning så hurtigt som muligt.

 

Når du har udøvet din rettighed, vil vi ophøre med at behandle oplysninger og derefter slette oplysninger, undtagelsesvist i de tilfælde hvor det er nødvendigt for Art2Perfection fortsat at behandle oplysningerne til andre formål i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.

Din ret til berigtigelse og sletning:

Som registreret har du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, som Art2Perfection behandler om dig. Du skal meddele os dette på info@art2perfection.dk, under emnet: Databeskyttelse, berigtigelse og sletning.

Vi vil efterkomme din anmodning om berigtigelse og sletning, så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

 

Din ret til begrænsning af behandling:

Under særlige omstændigheder har du som registreret ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Du skal meddele os dette på info@art2perfection.dk, under emnet: Databeskyttelse og begrænsning af behandling.

Vi vil efterkomme din anmodning og kontakte dig så hurtigt som muligt.

Din ret til tilbagetrækning af dit samtykke:

Du kan til enhver tid, helt eller delvist, trække dit samtykke tilbage vedr. behandling af personoplysninger, ved at fjerne markeringen i vores afkrydsningsfelter som du finder i vores cookiepolitik eller ved at meddele os dette på vores e-mail info@art2perfection.dk, under emnet: Tilbagetrækning af samtykke.  

Vi vil efterkomme din anmodning om tilbagetrækning af samtykke så hurtigt som muligt.

 

Det skal bemærkes at hvis du tilbagetrækker dit samtykke vil dette ikke påvirke lovligheden af den behandling som tidligere er sket med dit samtykke, inden du trak det tilbage. Endvidere kan Art2Perfection under visse omstændigheder, have en anden retlig grund til behandling af dine personoplysninger, hvorfor vi kan have ret til at fortsætte behandlingen.

Din ret til dataportabilitet:

Som registreret har du har ret til at modtage dine personoplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du skal meddele os dette på info@art2perfection.dk, under emnet: Databeskyttelse og dataportabilitet.

Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

KLAGE TIL DATATILSYNET

I tilfælde af at du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger efter du har kontaktet os på ovennævnte kontaktoplysninger, har du ret til at indgive klage vedr. vores behandling af personoplysninger til det danske datatilsyn ved at trykke her.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

OPDATERING AF ART2PERFECTIONS PRIVATLIVSPOLITIK

Hos Art2Perfections er vi forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. På denne baggrund gennemgår vi hos Art2Perfections derfor regelmæssigt vores databeskyttelsespolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Denne persondatapolitik kan derfor ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af Databeskyttelsespolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Denne persondatapolitik er seneste opdateret 20. Oktober 2019.

Image
Image
Image

KONTAKT OS PÅ

FØLG OS PÅ